Articoli più popolari

Tuo carrello

Il tuo carrello è vuoto!

Si potrebbe anche come

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti opisuje, kako Mersolei, Tilen Piskule s.p. ("ponudnik") zbira, uporablja in deli informacije, ko uporabljate našo spletno stran za nakup naših izdelkov.

Podatki podjetja

Mersolei, Tilen Piskule s.p.
Keršova ulica 3, Vojnik, 3212 Vojnik
Davčna številka: 38879387
Matična številka: 9553371000
DDV: Podjetje ni zavezanec za DDV

Vrsta poslovanja

Prodajamo različne izdelke nakita prek naše spletne strani, vključno z običajnimi in personaliziranimi (graviranimi) možnostmi.

Zbrane informacije

Zbiramo naslednje vrste informacij:

 • Osebni podatki: Ko oddate naročilo, zbiramo osebne podatke, kot so vaše ime, naslov za plačilo, naslov za dostavo, elektronski naslov in telefonska številka. Te informacije so potrebne za obdelavo vaših naročil in posodabljanje naročil.
 • Informacije o personaliziranih izdelkih: Ko naročite personalizirane (gravirane) izdelke, lahko zberemo dodatne osebne podatke, kot so slike hišnih ljubljenčkov, imena, slogani ali druge prilagojene vsebine, ki ste jih posredovali. Te informacije se zbirajo izključno za procesiranje vašega naročila personaliziranega izdelka in bodo obravnavane z največjo zaupnostjo in diskretnostjo.
 • Tehnične informacije: Ko obiščete našo spletno stran, lahko samodejno zbiramo tehnične informacije, kot so vaš IP naslov, podatki brskalnika, operacijski sistem in informacije o napravi. Te informacije nam pomagajo izboljšati uporabniško izkušnjo in odpravljati tehnične težave.
 • Piškotki tretjih oseb: Prav tako lahko uporabljamo piškotke tretjih oseb in podobne tehnologije za namene analize in oglaševanja. Omenjene tehnologije lahko zbirajo informacije, kot so vaš IP naslov, podatki brskalnika, operacijski sistem in analizo vedenja uporabnika na naši spletni strani. Te informacije se uporabljajo za analizo prometa na spletnem mestu, spremljanje učinkovitosti oglaševanja in prilagojene uporabniške izkušnje. Upoštevajte, da so piškotki tretjih oseb predmet pravilnikov o zasebnosti ustreznih ponudnikov tretjih oseb.
 • Dodatne informacije: Na naši spletni strani uporabljamo skripte za funkcije, kot so seznam želja, jezikovne preference in prilagajanje velikosti pisave spletne strani. Te skripte lahko zbirajo podatke za izboljšanje uporabniške izkušnje, vendar nikoli ne zbirajo osebnih informacij.

Kako uporabljamo vaše informacije

Informacije, ki jih zbiramo, uporabljamo za naslednje namene:

 • Obdelavo naročil in plačil
 • Posodabljanje naročil in podpora strankam
 • Prilagojena upoarbniška izkušnja na naši spletni strani
 • Analiza uporabe spletnega mesta in trendov za izboljšanje naših storitev
 • Izvajanje kampanj e-poštnega marketinga (z vašim soglasjem)
 • Uporaba Facebook in Google piškotkov za marketinške in analitične namene

Deljenje vaših informacij

Vaše informacije lahko delimo s tretjimi osebami za naslednje namene:

 • Ponudniki storitev: Lahko angažiramo ponudnike (tretje osebe), ki nam pomagajo pri obdelavi naročil, izvajanju marketinških kampanj in analiziranju uporabe spletnega mesta.
 • Pravna skladnost: Vaše informacije lahko razkrijemo, če smo zakonsko dolžni ali v odgovor na veljavne zahteve javnih organov.

Možnosti uporabnikov

Imate naslednje možnosti glede vaših informacij:

 • Lahko nas kontaktirate na support@mersolei.com, če želite zahtevati izbris vaših osebnih podatkov.

Posodobitve pravilnika

Pridržujemo si pravico, da kadar koli posodobimo ali spremenimo našo politiko zasebnosti. Vse spremembe bodo začele veljati takoj po objavi posodobljenega pravilnika o zasebnosti na naši spletni strani.

Skladnost z GDPR

Kot poslovni subjekt Evropske Unije (EU) se držimo Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP, GDPR) in zagotavljamo, da se vaši osebni podatki obdelujejo zakonito, pošteno in pregledno.

Kontaktirajte nas

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede naše politike zasebnosti, nas kontaktirajte na support@mersolei.com.Privacy Policy

This Privacy Policy describes how Mersolei, Tilen Piskule s.p. ("provider") collects, uses, and shares information when you use our website to purchase our products.

Company Information

Mersolei, Tilen Piskule s.p.
Keršova ulica 3, Vojnik, 3212 Vojnik
Tax number: 38879387
Registration number: 9553371000
VAT: The company is not liable for VAT

Type of Service

We sell a variety of jewelry products through our website, including both standard and personalized (engraved) options.

Information Collected

We collect the following types of information:

 • Personal Information: When you place an order, we collect personal information such as your name, billing address, shipping address, email address, and phone number. This information is necessary to process your orders and provide order updates.
 • Personalized Product Information: When you order personalized (engraved) products, we may collect additional personal information such as pet images, names, slogans, or other customized content provided by you. This information is collected exclusively for the purpose of fulfilling your personalized product order and will be handled with the utmost confidentiality and discretion.
 • Technical Information: We may automatically collect technical information such as your IP address, browser type, operating system, and device information when you visit our website. This information helps us improve the user experience and troubleshoot technical issues.
 • Third-Party Cookies: We may also use third-party cookies and similar technologies for analytics and advertising purposes. These technologies may collect information such as your IP address, browser type, operating system, and browsing behavior on our website. This information is used to analyze website traffic, track advertising effectiveness, and personalize your experience on our website. Please note that third-party cookies are subject to the privacy policies of the respective third-party providers.
 • Additional Information: We use scripts on our website for features such as wishlist functionality, language preferences, and font size adjustments. These scripts may collect data to enhance user experience, but do not collect any personal information.

How We Use Your Information

We use the information we collect for the following purposes:

 • Processing orders and payments
 • Providing order updates and customer support
 • Personalizing your experience on our website
 • Analyzing website usage and trends to improve our services
 • Conducting email marketing campaigns (with your consent)
 • Implementing Facebook and Google Pixel for marketing and analytics purposes

Sharing Your Information

We may share your information with third parties for the following purposes:

 • Service Providers: We may engage third-party service providers to assist us in processing orders, conducting marketing campaigns, and analyzing website usage.
 • Legal Compliance: We may disclose your information if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities.

User Choices

You have the following choices regarding your information:

Policy Updates

We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time. Any changes will be effective immediately upon posting the updated Privacy Policy on our website.

GDPR Compliance

As a European Union (EU) business, we comply with the General Data Protection Regulation (GDPR) and ensure that your personal information is processed lawfully, fairly, and transparently.

Contact Us

If you have any questions or concerns about our Privacy Policy, please contact us at support@mersolei.com.